TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA - A.İ.T.M. ARAÇ PROJESİ - Tip Onay Belgesi

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına  İlişkin Avrupa Anlaşması), tehlikeli maddelerin, güvenli ve düzenli  şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan yönergedir.  ADR taşımacılıkta yer alan gönderen, alıcı, dolduran, yükleyen, boşaltan, ambalajlayan ve/veya taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirleyen yönergedir. Birleşmiş Milletler Avrupa Komisyonu tarafından 1957’de imzalanmıştır.