CE ve E Belgesi nedir - Tip Onay Belgesi

CE ve E Belgesi nedir

E BELGESİ NEDİR?


E belgesi Avrupa Birliği karayollarında taşıtlar ve parçalarının taşıması gereken şartları sağladığını gösteren ve bu şartların yerine getirme yükümlülüğünün imalatçı üzerinde olduğu bir belgelendirme sistemidir. E Belgesi gerektiren ürünlerin hangi standarda girdiğinin tespitinden sonra e belgesine tabi ürünün belirli sayıdaki numuneleri akredite laboratuvarlarda test edilir. İlgili testlerin standardın öngördüğü değerlerde olması durumunda ürünlere e işareti vurma hakkı verilir. E Belgesi taşıması zorunlu olan ürün gruplarında yer alan işaretlerin yanlarında bulunan numaralar ilgili ülkelerin numarasıdır. Mesela yanda bulunan E1 Almanya menşeli bir ürün olduğunu ve e belgesine sahip olduğunu gösterir.

CE UYGUNLUK İŞARETİ NEDİR?


CE İşareti, Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre koruma yasalarıyla düzenlenen ürünlere uygulanmaktadır. CE Uygunluk İşareti yaklaşık 23 adet olan Yeni Yaklaşım Direktifleri (Teknik düzenlemeler) kapsamına giren ürünlere uygulanır. Avrupa Pazarında ürünlerini pazarlamak isteyen üreticiler için CE Uygunluk İşareti zorunludur. Aksi taktirde bu pazarda ürünlerinin üretimi ve satışı imkansızdır. Teknik düzenlemelere (direktiflere) uymayan ürünler Avrupa Birliği’ne üye ülke ve ilgili mevzuat uyumunu gerçekleştirmiş AB’ye aday ülkeler ile Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn pazarlarında yer alamaz. Ürün direktifteki şartları karşılıyor ve CE Uygunluk İşareti taşıyorsa, bu ülkeler söz konusu ürünün piyasaya girişinde veya tüketiciye sunulmasında yasak ve sınırlamalar getirmeyeceklerdir. Dolayısıyla CE Uygunluk İşareti Avrupa’da bir ürünün pasaportudur.

CE Uygunluk İşareti bir kalite işareti değildir. Ürünün kalitesinden ziyade ürünün güvenliğiyle İLGİLİDİR. CE İşareti, bir sistem belgelendirmesi değildir, bir ürün belgelendirmesidir. Çoğu kalite İŞARETİ bağlı olmasına rağmen CE Uygunluk İşareti ürün için zorunludur.

CE Fransızca “Conformité Européenné” ibaresinin kısaltılmış halidir. CE Uygunluk İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün Avrupa Direktifleri ile düzenlenmiş mevzuatta belirlenen temel gereklere UYGUNLUĞU ve bu uygunluğun bir onaylanmış kuruluş veya üreticinin kendisi tarafından DOĞRULUĞUNU ifade eder.

Temel gerekler ise ; ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması asgari güvenlik koşullarıdır.