Okul Taşıtı, Personel Servis Aracı - Tip Onay Belgesi

Okul Taşıtı, Personel Servis Aracı

SERVİS ARAÇLARI SERİ TADİLAT TİP ONAYI HAKINDA


Son zamanlarda çıkan yönetmenlikler ve kanunlarla bu tadilatları yapan tadilatçı firmalar bu belgeleri almaya başlamışlardır özellikle Okul Taşıtı veya Öğrenci Servisi olarak adlandırılan araçlar için başvurular yoğunlaşmıştır, ikinci aşama veya üçüncü aşama olarak da alınan bu tadilat değişken bir sistem olduğu için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Seri Tadilat Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri


1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
4.Testlerin yapılması
5.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
7.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu
Ortalama Süreç 60 iş günüdür

Seri Tadilat Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler


1.Tip onayı başvuru dilekçesi
2.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
3.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
4.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
5.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
6.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
7.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)
8.Marka Tescil