Hizmetler - Tip Onay Belgesi

Hizmetler

 • TÜRKİYEDE GERÇEKLEŞEN İLK PROJELERİMİZ
  >31-  2004 Yılından bu yana başarılamayan MİNİ TIR Projesi 2012 yılında PEGEM DANIŞMANLIK olarak EROĞLU RÖMORK adına Araç Tip Onayı Kapsamında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiyede bir ilk olan bu projeye PEGEM DANIŞMANLIK İmzasını atmıştır
  >32-  Son yıllarda ülkemizde talep edilen Araç üstü ekipmanların Araç Tip Onayı Özünlü damper ile beraber PEGEM DANIŞMANLIK imzası taşımaktadır. Bu Onayda da türkiyede ilkler arasına girmiştir.
  >33-  Kaliteyi imalatcı ve tadilatcı firmaları öne çıkarmak olan PEGEM DANIŞMANLIK Seri tadilat tip onayında bir ilke imza atarak CAN CAN KARASÖR ile Koltuk Montaj ve Okul Taşıtı dönüşümleri için belgelendirme sürecini tamalamıştır.
  >34- Farkımız imalatcımıza verdigimiz fikirlerden geçmektedir YİĞİT İLAVE DİNGİL ile beraber PEGEM DANIŞMANLIK N2 ve N3 sınıfı araçlar Dingil ilavesinin daha kesin ve prosedürlere takılmadan işlnmesin sağlayacak Tip Onay Belgesi almıştır bu sistem Türkiyede ilkler arasına girmiştir.

  DANIŞMAN VE DANIŞMANLIK KAVRAMLARI
  Danışman kelimesinin sözlükteki anlamı; “bilgi ve düşüncesini almak için kendisine danışılan kimse” olarak geçmektedir. Bir konuda danışılan yani tavsiye öğüt, fikir alınılan kişi olarak tanımlanabilir.Profesyonel iş hayatında danışmanlık başvuranın hizmet alanı ile başvurulanın yani danışmanın profesyonelliğine dayanılarak bilgi aktarımı, destek alımı olarak tanımlanabilir. Örneğin kişi firması veya işi ile ilgili geleceğe yönelik yapmak istediği atılımları için temkinli davranma adına doğru fikirlere ve akıllı yönlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Burada danışman ve danışmanlık kavramı devreye girmektedir.Danışmanlar kişileri kendi deneyim ve bilgileri doğrultusunda, doğru olduğunu düşündükleri yolda yürümeyi önermekte ve eldeki bilgiler ışığında yönlendirmektedirler. Profesyonel danışmanlık yapmak ciddi bir deneyim ve bilgi birikimini gerektirdiğinden, sıradan insanların danışmanlık yapması mümkün değildir. Örneğin bir firmanın yeni açılışında faaliyete başlaması için yapması gerekenler,  firmanın tüm insan kaynakları süreçlerinin oluşturulması, malî işlemlerinin düzenlenmesi, bilgi işlem sistemlerinin kurulması, sistemin oturup belirli bir süre sistemin yürütülmesi ve düzenlenmiş bir halde danışana sunulması danışmanlık hizmetleri kapsamına girmektedir. Bu gibi konular firmalar rutin faaliyetleri arasında kendi başlarına üstesinden gelemedikleri işler için dışardan profesyonel destek alma yoluna gitmeye başlamışlardır. Basit tanım ile danışmanlar organizasyonlarda karar verme sorumluluğuna sahip kişilere öneri satmakta ve doğru kararı verebilmelerine yardımcı olmakta, iş gidişatı sürecinde fikirler sunmak ve firmanın devamlılığını sağlamak için gerekli bürokrasi işlemlerini onların adına takip edebilmektedir. Biz Pegem mühendislik ve danışmanlık olarak 15 yıldır profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  Danışmanlık mesleğinin başarılı temsilcilerinden Dündar Aytar danışmanı; “Geçici bir süre içinde sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübeyi kullanarak, çalışma yaptığı kuruluşta, bu kuruluşun iş yapma alışkanlıklarından, yapısından ve kültüründen bağımsız olarak, önceden belirlenmiş bir konu üzerinde çalışarak, bu çalışmanın sonuçlarını yöneticilerin dikkatlerine sunan kişiye danışman denir.” şeklinde tanımlamaktadır. Fritz Steele’in tanımı; “Danışman, sadece işi yapan kişilere (bir veya birden fazla) sürekli veya bir defalık olmak üzere takıldıkları konularla ilgili yardım sağlamaktadır.”Peter Block’un yaptığı tanım ise, “Uygulama ve iyileştirme adına yapılan tüm çalışmalar danışmanlıktır” demektedir. İşinde tanınmış ve işinde uzmanlaşmış bu kişilerin tanımlarından da yola çıkarak danışmanlık hizmetlerinin gerçek anlamda danışman sıfatı taşıyan ve aktaracağı bilgiler ışığında yön vereceği firmalara yardımcı olabilmek için işinde hata götürmez deneyimlerle kuşanmış bireyler olması gerekmektedir. Danışmanlığı profesyonelce yapan kişiler verdikleri hizmet karşılığında müşterilerinden bir bedel alırlar. Sonuçta danışmanlar profesyonel servis hizmetini satan, müşteriler ise alan konumundadır. Bu nedenle danışmanlık sözleşmesi sadece teknik değil, finansal bakımdan da geçerli ve fayda sağlayıcı olmalıdır. Danışman harcadığı zaman ve emek karşılığında bir gelir elde edecek konumda olmalıdır.

  NOT: Müşteriler, belirli bir süre için profesyonel desteğe ihtiyaç duyduklarında danışman kullanmaktadırlar. Danışman, kendisine verilen işi taraflarca öngörülen sürede tamamlamakla yükümlüdür. İşi bitince müşterisinin organizasyonu ile bağı kopar. İlişkiler ne kadar mükemmel olursa olsun, yapılan işin süresi uzasa da, müşteri her zaman işbirliğine devam edip etmeme hakkını elinde bulundurur.

  DANIŞMANDA BULUNMASI GEREKLİ NİTELİKLER
  * Bir danışman her şeyden önce eğitim ve bilgi birikimi bakımından çok iyi donanmış olması gerekmektedir. Salt bilgi birikimi yeterli değildir. Bilgileri uygulayabilecek ve kişilere yön verebilecek lider kişiliğe sahip kişiler olması gerekmektedir.
  * Uzun yıllara dayanan iş tecrübelerini danışan kişiyi başarılı bir iş hayatının kapılarını açacak hizmeti sunabilecek becerilere sahip olmalıdır.
  * Çalışılan faaliyet alanında işin uzmanı ve profesyonellik kazanmış olmalıdır.
  * Nitelik ve nicelik bakımından kendisine danışan kişiye beklenen bilgiyi ve yardımı edebilecek kriterlere sahip olmalı, sorunları çözmeye odaklı olmalıdır. Farklı koşullarla karşılaştığında bu sorunları önceki deneyimlerine dayanarak kolayca halledebilmelidir.
  * Danışanın soru ve isteklerini karşılayabilmeli, kendisiyle çalışan firmalarını iyi tanımalı, karşılıklı güven ilişkisi içinde olmalıdırlar.
  * Danışmanın çalışmalarını bitirdiğinde yapacağı sunum ile yöneticileri vardığı sonuçlara inandırması için yazılı-sözlü iletişimde usta olması, ikna kabiliyetinin de yüksek olması gerekmektedir. Bu sayede değişime karşı direnen kesimlere değişimi ve yapılması gerekenleri daha kolay kabul ettirmeleri mümkün olacaktır.
  * Danışman, tarafsız olmalıdır. Yapılan eleştiri ve yorumlara karşı iyi bir dinleyici olmalıdır. Sorunlar ve süprizler karşısında soğukkanlı ve objektif bakış açısını korumayı başarabilmelidir.

  DANIŞMANLIK NEDEN GEREKLİDİR?
  * Firmalar sorunların çözümü problem veya kriz aşamasında uygulanması gereken ritüelleri iç dinamiklerden bağımsız olarak düşünemeyebilmektedirler. Bu durumda danışmanlar dışardan biri olarak tarafsız davranıp  ve hızlı hareket ederek krize müdahale edebilmektedirler.
  * Danışman firma adına yaptığı çalışmalarda herhangi bir direktif veya etki altında kalmadan etik kurallara uygun olarak davranabilmektedirler. Çoğu firmanın özel durumlarından kaynaklı iş sorumluluğu veya iş yürütme sorunlarında danışmanlar idari, politik ve teknik anlamda bağımsız davranarak iş yürütebilmektedirler.
  * Firmalar her ne kadar farklı müşteri profilleri ile karşılaşırlarsa karşılaşsınlar danışman olarak çalışan kişiler birçok firmanın iç prosedürlerini, bakış açılarını ve farklı teknikleri daha iyi değerlendirebilmekte ve ihtiyaca yönelik çözüm modelleri ortaya koyabilmektedir.
  * Bilgi transfer ederek müşteri firmada artı değer yaratmak, danışmanlık kurumu ile müşteri firma arasında gerçekleşecek bilgi transferi her şeyden önce müşteri firmanın işlerini yürütmesi ve geliştirmesine olumlu katkı sağlamayı amaçlar.
  * Danışmanlar firmalara ortak değildir. Fakat bir ortak gibi şirketin vizyon ve misyonuna uygun şekilde kalkınmasını sağlamayı ve doğru stratejiler ile firmaların kâr amacına uygun hizmet edebilmektedirler.
  * Organizasyonel hedeflere ulaşmak danışmanların müşterilerinin iş, yönetsel veya sosyal alandaki hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla danışman firmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  Danışmanlık hizmetinin müşterinin firmasına artı değer katması beklenen amaçtır.
  *  Yönetim ve işe yönelik problemleri çözmek, problemi tanımlama, teşhis ve farklı yaklaşımlar kullanarak çözüm önerileri getirmek amaçlı danışman firmalara yine ihtiyaç duyulmaktadır.
  * Ülkemiz sürekli yönetmelik ve prosedür açısından değişiklik uygulamalarına giden bir ülkedir. Birçok firma bu konuda sıkıntı yaşamakta ve işin gidişatı sürecinde sorun yaşamaktadır.

  Biz PEGEM olarak yönetmelik ve değişiklikleri sizler adına takip ediyoruz ve iş takibinizi yeni uygulamalara göre işinizi sizin adınıza yürütüyoruz.

  DANIŞMANLIKTAN NE BEKLENMEMELİ
  Danışmanlık kurumlarından beklenmemesi gereken ana işlev; danışmanların müşterilerinin her türlü teknik ve yönetim sorunlarını çözüp uygulama sorumluluğunu kişilerin üzerinden aldıkları yönündeki inanıştır. Danışmanlar, müşteriler tarafından mucize yaratacak kişiler olarak görülmemelidir. Sorunlarını çözemeyen bazı firma idarecilerinin, sorumluluktan kaçmak için danışmanlara başvurdukları görülmektedir. Unutulmamalıdır ki danışmanlar sadece geçici bir süre için problem yaşayan idareciyi rahatlatmakta ama karar verme ve uygulama sorumluluğunu üstlenmemektedirler. Bazı durumlarda danışmanların karşılıklı anlaşma ile idareciler yerine karar alma ve alınan kararın uygulamasını yaptıkları da görülmüştür.     

                      TRT Haber Haberler           

         
          Güncel Haberler  |  Haber Manşetleri